Om

Om

Road Racing Klub Viking (RRKV) blev stiftet den 17. januar 1967, af en lille gruppe ”udbrydere” fra Sundby Motorklub, FAM, og andre klubber i landet, som bl.a. hver anden torsdag trænede Road Racing på den hedengangne Roskilde Ring. I denne periode var der mellem 30 og 40 aktive Road Racing kørere i Danmark.

 

Hovedstiftere af klubben var to personer: Gøsta Jensen og Bent Jespersen, der også tegnede klubbens logo. Derudover samledes 12 stiftende medlemmer i en lejlighed i Stengade på Nørrebro, disse måtte også melde familiemedlemmer ind idet DMU forlangte 25 medlemmer for opstart af en ny klub. Klubben havde fra sin start således adresse i København

 

Et af klubbens formål var etablering af en årlig forårstræningslejr og dette blev gjort i 3 år på banen Zandvoort i Holland, første gang allerede i 1968. Et andet formål med klubben var at få Road Racing sporten placeret i Danmarks Motor Union (DMU). I nogle år havde RR sporten været tilknyttet Speedway Sportsudvalget (med et medlem ud af fem) i DMU. Det lykkedes RRKVs bestyrelse i 1977, at få etableret et Road Racing arbejdsgruppe i DMU med tre medlemmer: Niels Vejle, formand (RRKV), samt Ejgil Solkær (RRKV) og Ernst Trap Olsen (FMS) som medlemmer. Et par år efter blev DMUs vedtægter ændret med et permanent Sportsudvalg for Road Racing og med Niels Vejle som første formand i en periode på 10 år, samt med fem medlemmer, alle valgt på landsplan i de daværende landsdels Unioner i DMU.

 

Op gennem 70’erne og 80’erne voksede klubben stødt, og var dengang den eneste klub under Danmarks Motor Union (DMU), der udelukkende beskæftigede sig med Road Racing. Klubbens medlemmer havde mulighed for at mødes 1 gang om måneden i lokaler, der blev stillet til rådighed af Københavns kommunes ungdomsklub, Sundby Algård.

Langt de fleste danske Road Racing kørere var dengang medlem af RRKV. Klubben stod for afviklingen af hovedparten af danske løbsarrangementer, der for størstedelens vedkommende blev kørt på svenske baner, men også andre baner blev benyttet.

 

Der blev arrangeret ca. 4 – 6 DM afdelinger om året af RRKV med klasserne 125cc, 250cc, 350cc, 500cc og MCS (m.sidevogn) og med deltagelse af mellem ca. 175 og op til 300 kørere i hver stævne. Samtidig blev der hurtigt blev etableret debutantklasser af klubbens bestyrelse. En række forskellige baner blev brugt: banerne i Danmark (Ring Djursland + Jyllands-Ringen), i Sverige (Anderstorp + Mantorp Park + Lindkøbing + Falkenberg + Karlskoga), i Holland (Assen) og i Belgien (Zolder).

 

I midten af 1970’erne oprettede bestyrelsen et Publikums løbs-udvalg med Ejgil Solkær som formand, Niels Vejle (Klubbens kasser), Bjørn Vinding, samt Niels Basse i en periode. Disse fire arrangerede i en 12 årrig periode RRKVs publikums løb på Ring Djursland og Jyllands-Ringen med 2 til 3 stævner pr. år til gavn for klubbens udvikling og ikke mindst klubbens økonomi. I samme periode arrangeredes også 5 stævner med status af Nordiske Mesterskaber. Klubben havde fået tildelt disse stævner af DMU. De første stævner afvikledes en gang om året over en afdeling, men senere blev afviklet med en afdeling i hver nordisk FMN.

Nordisk mesterskab bliver i dag afviklet i en serie over 5 afdelinger med forskellige promotorer som arrangører.

 

I 1980’erne afviklede RRKV i en årrække løb på en landevejsbane ved Helsinge ”Helsinge TT” med bl.a. TV dækning, samt god sponsor- og Publikums dækning.

 

I starten af 1990’erne fik RRKV konkurrence fra andre Road Racing klubber, (bl.a. RR Fyn og RR Herning) samtidig med at en ny 80cc klasse fik sin debut i Danmark. I opstarten med støtte fra Yamaha Danmark. RRKV fik som den første klub etableret faste ugentlige træningsdage for disse nye klasser, træningen foregik hovedsaglig på Albertslund go-cart-bane, og flere gange med årsafslutning på go-cart banen Kløvermarken. Klasserne henvender sig dengang som nu til primært de helt unge kørere (fra 10 år) men også til de erfarne kørere, der for små penge kan opleve sporten på Mini Bike racere.

 

Mange nuværende danske topkørere, som f.eks. Robbin Harms, Allan Howard Christiansen og Søren Hole, har kørt deres første løb på 80cc maskinerne som RRKV medlemmer. Ligesom mange RRKV medlemmer igennem tiden har taget et dansk mesterskab i DMU både Road Racing og Mini Bike.

 

Indenfor de seneste 5 år, er også Scooteren og Mini Moto blevet en del af Road Racing sporten, og disse klasser vokser og udvikler forsat Mini Bike stævnerne.

 

RRKV har gennem de seneste år koncentreret sig mest om Mini Bike d.v.s. 80cc, 125cc, Mini Moto og Scooter aktiviteterne, der i dag omfatter løb og træninger på hovedsaglig Ishøj, men også ind imellem på Albertslund og Rødby, alle Kart Center baner; samt på Lockarp-banen i Sverige hvor der er etableret et samarbejde med MAK (MalmöAutoKlub).

 

Idag stammer en stor del af RRKV´s medlemmer fra Sjælland, men især fra det Storkøbenhavnske område og der er for tiden en øget medlemstilgang indefor alle klasser. Senest har RRKV fået eget klubhus på Haraldsgade 6 på Nørrebro og samtidig et stort socialt fællesskab til træningerne og div. stævner i løbet af køresæsonen.


RRKV's bestyrelse:


Lars Henriksen

Patrick Richardt Pedersen

Mark Sørensen

Allan Dahl

Casper Aagren

Kim Kofod


For spørgsmål til bestyrelsen, kan disse sendes til rrkv@rrkv.dk 


Road Racing Klub Viking

Haraldsgade 6

2200 København N


rrkv@rrkv.dk - facebook klik her